หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

เรื่อง ความรู้พื้นฐานกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก

ผลการเรียนรู้     นักเรียนบอกความหมายและความแตกต่างระหว่างกราฟิก
และคอมพิวเตอร์กราฟิกได้

ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลที่ครูกำหนดให้ต่อไปนี้ให้เข้าใจ

1. ให้นักเรียนดู VDO   และแสดงความคิดเห็น

2. ให้อ่านเอกสารประกอบการเรียน

>>   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟิก

3.  Slide สรุปเนื้อหา  

4. นักเรียนสรุปลงสมุด
โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s