ภาระงาน 2

คำสั่ง    1.  ให้นักเรียนรายงานตัวเข้าเรียนกับครูวรวรรณ  ด้วยทุกคน

               (วันศุกร์ 17 มิ.ย. 54)  <<รายงานตัว >> 

             2. ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นในหัวข้อต่อไปนี้

                      2.1  “ทำไมนักเรียนจึงเลือกเรียนแผนการเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิก”    

                      2.2   นักเรียนคาดหวังอะไรบ้างเมื่อนักเรียนเรียนจบในรายวิชานี้

                (ให้นักเรียนตอบในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่าง)  ไม่เกิน 5 บรรทัด
                การแสดงความคิดเห็นไม่ควรเหมือนกัน

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s