ภาระงาน 3

คำสั่ง    1.  ให้นักเรียนรายงานตัวเข้าเรียนกับครูวรวรรณ  ด้วยทุกคน

                 (วันพุธ 15 มิ.ย. 54)  << รายงานตัว >> 

             2. ให้นักเรียนนำผังความคิดเรื่อง คอมพิวเตอร์กราฟิก  ที่นักเรียนทำไว้ที่่เว็บไซต์      

                 << bubbl.us >>   ทุกกลุ่มส่งงานได้ที่นี่   <<ส่งงานครู>> 

             3. ให้นักเรียนแต่ละคนอธิบายวิธีการหรือขั้นตอนในการสร้างแผนผังความคิดเรื่อง 

                 คอมพิวเตอร์กราฟิก    << คลิกตอบคำถาม>>

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s