หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Photoshop CS3

ผลการเรียนรู้     ใช้โปรแกรม Photoshop CS3 สร้างงานกราฟิกได้

คำชี้แจง       ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลที่ครูกำหนดให้ต่อไปนี้ให้เข้าใจ

1. ให้อ่านเอกสารประกอบการเรียน

>>  การใช้โปรแกรม Photoshop CS3

2. ฝึกปฏิบัติตามใบงานที่กำหนด


โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s