แบบฝึก 4

คำสั่ง  ให้นักเรียนฝึกการสร้าง    Background

   •  การสร้าง Background ด้วย Brush Tool
   •  การสร้าง Background  ด้วย Gradient Tool
   • การสร้าง Background  ด้วย Filter
   • การสร้าง Background  ลายจุด
   • การสร้าง Background  แสงอาทิตย์

เมื่อเสร็จแล้ว    1. ให้  นำชิ้นงาน Background  ลายจุด  

                           2. กำหนดขนาด 200*133  save นามสกุลเป็น .jpg

                            3.  ส่งงานครู    <<  ส่งงานครู >> 

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s