แบบฝึก 1

 • คำสั่ง   ให้นักเรียนสร้างชิ้นงาน 1 ชิ้น  กำหนด Width*Height  =  800*600
              โดยใช้เครื่องมือที่เรียนในชั่วโมงนี้    แล้ว  save ไฟล์งานชื่อ ex-1        
   •  วงกลม (Elliptical   Marquee   Tool)
   •  สี่เหลี่ยม (Rectangular   Marquee   Tool)
   •  การเพิ่ม Layer
   •  ลบ   Layer
   •  การ Copy Layer
   •  Gradient Tool
   •  การเทสีด้วย  Paint Bucket Tool
   •  เครื่องมือ Move Tool
   • Free Transform
 • เมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วให้ส่งชิ้นงานที่นี่      >>  ส่งชิ้นงานที่ 1
โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s