แบบฝึก 2

คำสั่ง   ให้นักเรียนสร้างชิ้นงาน 1 ชิ้น  กำหนด Width*Height  =  800*600
         โดยใช้เครื่องมือที่เรียนในชั่วโมงนี้    แล้ว  save ไฟล์งานชื่อ ex-2 

  • Magic Wand Tool
  • eyedropper Tool                

                     

                         ตัวอย่างงานชิ้นงาน                                     รูปภาพสำหรับฝึกปฏิบัติ   

                                                                     

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s