แบบฝึก 3

คำสั่ง   ให้นักเรียนสร้างชิ้นงาน 1 ชิ้น  กำหนด Width*Height  =  800*600
โดยใช้เครื่องมือที่เรียนในชั่วโมงนี้    แล้ว  save ไฟล์งานชื่อ ex-3
(การสร้างภาพด้วย Custom Shape โดยทำให้เป็นเรื่องราว 1 เรื่อง  แล้วตั้งชื่อเรื่องที่นักเรียนทำด้วย)

   • Rectangle Tool
   • Rounded  Rectangle Tool
   • Ellipse Tool
   • Polygon Tool
   • Line Tool
   • Custom  Shape
 • เมื่อนักเรียนทำงานเสร็จแล้วให้ส่งชิ้นงานที่นี่  >> ส่งชิ้นงานที่ 3
โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s