สอบปฏิบัติปลายภาค

คำสั่ง  ให้นักเรียนสร้าง Banner  เว็บไซต์ ในหัวข้อ  ” สายสัมพันธ์อาเซี่ยน”

1.  กำหนดหน้ากระดาษขนาด 1024*228
2. ให้นักเรียนค้นหารูปภาพจากอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการสร้างงานเองอย่างน้อย 5 รูป
3. เมื่อเสร็จ save  นามสกุลเป็น .psd  เพื่อใช้ในการแก้ไข
4.  การส่งงานครูให้นักเรียน  save  as  เปลี่ยนนามสกุลเป็น .gif  ขนาด   400*89
3.  ส่งงานครู    <<  ส่งงานครู >> 

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s