สอบย่อย_01

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำข้อสอบอัตนัยจำนวน  3 ข้อ

ข้อ 1.  ให้นักเรียนให้คำจำกัดความของคำต่อไปนี้     (3 คะแนน)
         1.1   กราฟิก
         1.2  คอมพิวเตอร์กราฟิก

ข้อ 2  ก่อนที่นักเรียนจะเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิก  นักเรียนควรรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง
         ตอบเป็นข้อ ๆ  (5 ข้อ)     (2 คะแนน)

ข้อ 3  ภาพกราฟิกมีกี่ประเภทอะไรบ้าง  แต่ละประเภทมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรอธิบาย (5คะแนน)

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s