สำรวจข้อมูลก่อนเรียน

คำสั่ง  ให้นักเรียนกรอกข้อมูลพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์  ตามความเป็นจริง

คลิกที่นี่  << กรอกข้อมูล >>

โฆษณา